Welkom op de pagina van het vak geschiedenis!

(schooljaar 2018-2019)

Bijgewerkt op 21 augustus 2018

 

Hier zijn te vinden:

1.           Studiewijzers 2018-2019

2.           Lesmateriaal (voor alle klassen)

3.           Info over werkstukken (PO en PWS): inleverdata en inhoudelijke eisen

4.           Alle Antilliaanse geschiedenisexamens die openbaar zijn

(Opmerking: alle te downloaden documenten zijn in *.pdf formaat. De Adobe reader, als je die nog niet hebt, kun je downloaden op deze site: http://get.adobe.com/nl/reader/otherversions/)

 

1.         Studiewijzers 2018-2019:

(Let op: deze studiewijzers geven een indruk wat behandeld gaat worden. Afhankelijk van de lessituatie kan ervan afgeweken worden!)

B1

B2

H3/V3

H4

H5

V4

V5

V6

 

 

 

2.         Lesmateriaal:

(Alle documenten zijn in *.PDF formaat)

 

B1

·       Katern "Wat is geschiedenis" en Prehistorie klas B1

H3 en V3

·       Elementaire Staatsinrichting (versie 2, juni 2013)

H4

·       Lesmateriaal "Wat is geschiedenis?" voor H4

(nodig voor de toetsweek van september!)

H4 en V4

·       Katern "Trias Politica"

V5

·       Examenkatern Transatlantische Slavenhandel: Lesboek HAVO/VWO

·       Examenkatern Transatlantische Slavenhandel: Werkboek HAVO/VWO

H5

·       Examenkatern Staatsinrichting: Leerboek HAVO/VWO

·       Examenkatern Staatsinrichting: Werkboek HAVO

H5 en V6

·       Syllabus examenonderwerp "Oorlog en Vrede"

V6

·       Examenkatern Staatsinrichting: Leerboek HAVO/VWO

·       Examenkatern Staatsinrichting: Werkboek VWO

V6

·       De ontwikkeling van politieke en maatschappelijke ideeën in het Westen (nodig voor het SE van september!)

 

Lesmateriaal lokale geschiedenis:

B1

·       Nos Pasado hoofdstuk 1: Onze eerste bewoners

·       Nos Pasado hoofdstuk 2: De Spaanse Tijd

·       Nos Pasado hoofdstuk 3: Kapers op de Kust

B2

·       Nos Pasado hoofdstuk 4: De Achttiende Eeuw

·       Nos Pasado hoofdstuk 5: De Handel in Zwart Goud

·       Nos Pasado hoofdstuk 6: Tula

H4 en V4

·       Samenvatting van de belangrijkste begrippen uit Nos Pasado hfst 1-6 voor H4 en V4

·       Nos Pasado hoofdstuk 7: De Onafhankelijkheidsoorlogen

·       Nos Pasado hoofdstuk 8: De Negentiende Eeuw

·       Nos Pasado hoofdstuk 9: De Olie Giganten

·       Nos Pasado hoofdstuk 10: 30 mei

·       Nos Pasado hoofdstuk 11: Venezuela, ons buurland

H4

·       Nos Gobernashon hoofdstuk 1 t/m 6

V4

·       Nos Gobernashon hoofdstuk 1 t/m 6

H5 en V6

·         De Mini-Nos Gobernashon, samenvatting van staatsinrichting-stof die niet in Fruytier staat, maar die je wel voor het CSE moet kennen.

·         Tabel met alle jaartallen die je moet kennen voor het CSE

 

 

3.         Info over werkstukken (PO en PWS):

Tijdens elk schooljaar moet voor het vak geschiedenis vanaf klas B2 een werkstuk gemaakt worden. Zo’n werkstuk heet op onze school een ‘Persoonlijke Opdracht’, oftewel een PO. In het examenjaar (5HAVO of 6VWO) bestaat de wettelijke eis tot het maken van een  Profielwerkstuk (PWS) – zie 3C hieronder. Meestal wordt voor het profiel Cultuur & Maatschappij en vaak bij Economie & Maatschappij daarvoor het vak geschiedenis gekozen.

Daarom hieronder belangrijke informatie over deze PO’s en/of PWS’en en een aantal documenten die je kunt downloaden ter ondersteuning van je werkzaamheden!

 

1.   Welke klas moet wat wanneer inleveren voor Geschiedenis?

 

Kijk in deze tabel wie wat wanneer moet inleveren gedurende het schooljaar 2017-2018:

 

Klas

Wanneer inleveren?

Welk onderwerp?

Telt als?

B1

(geen PO)

-

-

B2

Laatste week van november

Verplicht onderwerp, n.a.v. excursie klas B2 in oktober

Een toetsweektoets

H3/V3

Week van 25 maart 2019

Eigen keuze*

Een toetsweektoets

H4

Week van 25 maart 2019

Eigen keuze*

Een toetsweektoets

H5

Week van 21 januari 2019

Eigen keuze*

50% van SE6 (de andere 50% is de mondelinge verdediging ervan)

V4

7 januari 2019

Eigen keuze*

Een toetsweektoets

V5

7 januari 2019

Eigen keuze*

Een toetsweektoets

V6

Week van 21 januari 2019

Eigen keuze*

50% van SE6 (andere 50% is de mondelinge verdediging ervan)

 

*: Een eigen keuze, maar vanzelfsprekend heeft je docent daar wel inspraak bij!

 

 

2.   Hulpdocumenten

 

Om je werk overzichtelijker en makkelijker te maken biedt de Sectie Geschiedenis vier hulpdocumenten aan:

 

1.    In dit document staan de eisen van de Sectie Geschiedenis hoe een PO of PWS eruit moet zien. Bestudeer het goed als je in de fase van het schrijven bent gekomen!

 

2.    In dit document staan een aantal tips voor het maken van je werkstuk. Ze maken je werk echt makkelijker en zorgen er ook voor dat je werkelijk je verdiende cijfer krijgt.

 

3.    De Sectie Geschiedenis gebruikt een uniform beoordelingsmodel. Dat is een lijst met eisen, waaraan punten verbonden zijn, waaruit het cijfer voor je werkstuk is opgebouwd. Je kunt aan de hand van dit beoordelingsmodel zelf nakijken of je aan alle eisen hebt voldaan en niet nodeloos punten verspeelt door slordigheid! Vanaf het schooljaar 2017-2018 kennen we een beoordelingsmodel dat per schooljaar geldt. Hieronder kun je die downloaden voor het huidige schooljaar 2018-2019:

Beoordelingsmodel PO klas B2

Beoordelingsmodel PO klassen H3 en V3

Beoordelingsmodel PO klassen H4 en V4

Beoordelingsmodel PO klas V5

Beoordelingsmodel PO klassen H5 en V6

Beoordelingsmodel PWS klassen H5 en V6

 

 

3.  PWS of PO?

 

In 5Havo en 6VWO dient elke leerling een Profielwerkstuk te maken. Dat eist de Wet, zonder een profielwerkstuk krijg je GEEN diploma!

In tegenstelling tot een PO (Persoonlijke Opdracht), waarvoor een inzet van 20 slu (Studie Last Uren) op onze school vereist is, is de eis voor een PWS (ProfielWerkStuk) minimaal 80 slu.

 

Maar, let op! Voor het vak geschiedenis geldt ook nog het volgende:

 

·          Als je ervoor kiest om je Profielwerkstuk binnen het vak geschiedenis te maken, dan hoef je in 5HAVO en/of 6VWO géén extra PO te maken;

·          Niet iedereen kiest ervoor om zijn of haar Profielwerkstuk voor geschiedenis te maken. Dat is volledig jouw keuze! Echter, dan MOET je OOK nog een PO voor geschiedenis maken!

·          Je eindbeoordeling voor SE-6, het Profielwerkstuk of je Persoonlijke Opdracht in 5Havo of 6VWO, bestaat uit twee onderdelen:

voor 50% telt je werkstuk en voor 50% telt de mondelinge verdediging ervan die je na de derde tentamen(SE)-week in de week van 23 maart 2015 bij je docent zult moeten doen.

·          Ten slotte: als je slaagt voor je examen, wordt op je diploma-cijferlijst alleen het cijfer voor je werkstuk vermeld.

 

Meer informatie kun je altijd bij je docent geschiedenis opvragen!

 

4.         Alle Antilliaanse geschiedenisexamens die openbaar zijn

In de onderstaande tabel staan de verwijzingen om alle Antilliaanse geschiedenisexamens te downloaden, ten minste, degene die openbaar zijn. Bedenk wel het volgende:

a)    In 2011 t/m 2013 golden gedeeltelijk andere onderwerpen (i.p.v. “Oorlog en Vrede” werd toen “Transatlantische Slavenhandel” geëxamineerd);

b)    De herkansingen voor het vak geschiedenis zijn vanaf de start van het centraal schriftelijk examen voor dit vak altijd z.g. ‘aangewezen examens’ geweest. Dat wil zeggen: deze moesten op een kantoor van het Examenbureau gemaakt worden, zonder dat de examens openbaar gemaakt werden na het maken ervan. Vandaar dat er geen enkel “CSE-II”-examen beschikbaar is.

c)     Voor jullie gemak is ook het oefenexamen “Oorlog en Vrede” dat op het KAP in 2014 is gemaakt toegevoegd, om extra te kunnen oefenen voor dit onderwerp.

Klik op de link die wordt weergegeven in de tabel, onder de tabel zijn de correctiemodellen te vinden:

JAAR

NIVEAU

EXAMENPRODUCT

2011

HAVO

 

Vragen- en bronnenboek HAVO 2011

VWO

Vragen- en bronnenboek test-examen VWO 2011

2012

HAVO

Vragenboek HAVO 2012

Bronnenboek HAVO 2012

VWO

Vragenboek VWO 2012

Bronnenboek VWO 2012

2013

HAVO

Vragenboek HAVO 2013

Bronnenboek HAVO 2013

VWO

Vragenboek VWO 2013

Bronnenboek VWO 2013

2014

HAVO

Vragenboek HAVO 2014

Bronnenboek HAVO 2014

VWO

Vragenboek VWO 2014

Bronnenboek VWO 2014

2014/2015

HAVO en VWO

KAP-Oefenexamen "Oorlog & Vrede" uit 2014

Antwoordmodel KAP-Oefenexamen "Oorlog & Vrede" uit 2014

2015

HAVO

Vragenboek HAVO 2015

Bronnenboek HAVO 2015

VWO

Vragenboek VWO 2015

Bronnenboek VWO 2015

2016

HAVO

Vragenboek HAVO 2016

Bronnenboek HAVO 2016

VWO

Vragenboek VWO 2016

Bronnenboek VWO 2016

2017

HAVO

Vragenboek HAVO 2017

Bronnenboek HAVO 2017

VWO

Vragenboek VWO 2017

Bronnenboek VWO 2017

2018

HAVO

Vragenboek HAVO 2018

Bronnenboek HAVO 2018

VWO

Vragenboek VWO 2018

Bronnenboek HAVO 2018

 

(Versie: 21 augustus 2018)