Welkom op de pagina van

de vakken ASW en Geschiedenis!

(schooljaar 2021 - 2022)

Bijgewerkt op 14 september 2021

 

 

Hier zijn hier te vinden:

1.           Studiewijzers 2021-2022

2.           Lesmateriaal (voor alle klassen)

3.           Info over werkstukken (PO en PWS): inleverdata en inhoudelijke eisen

4.           Alle Antilliaanse geschiedenisexamens die openbaar zijn

 (Opmerking: alle te downloaden documenten zijn in *.pdf formaat. De Adobe reader, als je die nog niet hebt, kun je downloaden op deze site: http://get.adobe.com/nl/reader/otherversions/)

 

1a. Studiewijzers Geschiedenis 2021-2022:

(Opmerking: deze studiewijzers geven een indruk wat behandeld gaat worden. Afhankelijk van de lessituatie kan ervan afgeweken worden!)

 

B1

B2

H3

H4

H5

V3

V4

V5

V6

 

1b. Studiewijzers ASW 2021-2022:

H4

V4

V5

 

 

 

2a. Lesmateriaal Geschiedenis:

(Alle documenten zijn in *.PDF formaat)

 

B1

·       Van Caiquetio naar Compagnie

H3 en V3

·       Elementaire Staatsinrichting (versie 3, januari 2021)

H4

·       Lesmateriaal "Wat is geschiedenis?" voor H4 (versie 2021)

H4 en V4

·       Katern "Trias Politica"

V5

·       Examenkatern Transatlantische Slavenhandel: Lesboek HAVO/VWO

·       Examenkatern Transatlantische Slavenhandel: Werkboek HAVO/VWO

H5

·       Examenkatern Staatsinrichting: Leerboek HAVO/VWO

·       Examenkatern Staatsinrichting: Werkboek HAVO

H5 en V6

·       Syllabus examenonderwerp "Oorlog en Vrede"

V6

·       Examenkatern Staatsinrichting: Leerboek HAVO/VWO

·       Examenkatern Staatsinrichting: Werkboek VWO

V6

·       De ontwikkeling van politieke en maatschappelijke ideeën in het Westen (nodig voor het SE van september!)

 

Lesmateriaal lokale geschiedenis:

B1

·       Van Caiquetio naar Compagnie

B2

·       Nos Pasado hoofdstuk 4: De Achttiende Eeuw

·       Nos Pasado hoofdstuk 5: De Handel in Zwart Goud

·       Nos Pasado hoofdstuk 6: Tula

H4 en V4

·       Samenvatting van de belangrijkste begrippen uit Nos Pasado hfst 1-6 voor H4 en V4

·       Nos Pasado hoofdstuk 7: De Onafhankelijkheidsoorlogen

·       Nos Pasado hoofdstuk 8: De Negentiende Eeuw

·       Nos Pasado hoofdstuk 9: De Olie Giganten

·       Nos Pasado hoofdstuk 10: 30 mei

·       Nos Pasado hoofdstuk 11: Venezuela, ons buurland

H4

·       Nos Gobernashon hoofdstuk 1 t/m 6

V4

·       Nos Gobernashon hoofdstuk 1 t/m 6

H5 en V6

·         De Mini-Nos Gobernashon v.2.1 (nieuw voor 2019-2020), samenvatting van staatsinrichting-stof die niet in Fruytier staat, maar die je wel voor het CSE moet kennen.

·         Tabel met alle jaartallen die je moet kennen voor het CSE

 

                                                           2b. Lesmateriaal ASW (in voorbereiding!):

 

 

 

 

 

 

 

 

3.          Info over werkstukken (PO en PWS):

Tijdens elk schooljaar moet voor het vak geschiedenis vanaf klas B2 een werkstuk gemaakt worden. Zo’n werkstuk heet op onze school een ‘Persoonlijke Opdracht’, oftewel een PO. In het examenjaar (5HAVO of 6VWO) bestaat de wettelijke eis tot het maken van een  Profielwerkstuk (PWS) – zie 3C hieronder. Meestal wordt voor het profiel Cultuur & Maatschappij en vaak bij Economie & Maatschappij daarvoor het vak geschiedenis gekozen.

Daarom hieronder belangrijke informatie over deze PO’s en/of PWS’en en een aantal documenten die je kunt downloaden ter ondersteuning van je werkzaamheden!

 

1.   Welke klas moet wat wanneer inleveren voor Geschiedenis?

 

Kijk in deze tabel wie wat wanneer moet inleveren gedurende het schooljaar 2021-2022:

 

Klas

Wanneer inleveren?

Welk onderwerp?

Telt als?

B1

(geen PO)

-

-

B2

In overleg met de docent

Te bespreken met de docent

2 x

H3/V3

Week van 28 maart 2022

Eigen keuze*

2 x

H4

Week van 28 maart 2022

Eigen keuze*

2 x

H5

Week van 24 januari 2022

Eigen keuze*

50% van SE5 (de andere 50% is de mondelinge verdediging ervan)

V4

6 januari 2022

Eigen keuze*

2 x

V5

6 januari 2022

Eigen keuze*

2 x

V6

Week van 24 januari 2022

Eigen keuze*

50% van SE5 (andere 50% is de mondelinge verdediging ervan)

 

*: Een eigen keuze, maar vanzelfsprekend heeft je docent daar wel inspraak bij!

 

 

2.   Hulpdocumenten

 

Om je werk overzichtelijker en makkelijker te maken biedt de Sectie Geschiedenis vier hulpdocumenten aan:

 

1.    In dit document staan de eisen van de Sectie Geschiedenis hoe een PO of PWS eruit moet zien. Bestudeer het goed als je in de fase van het schrijven bent gekomen!

 

2.    In dit document staan een aantal tips voor het maken van je werkstuk. Ze maken je werk echt makkelijker en zorgen er ook voor dat je werkelijk je verdiende cijfer krijgt.

 

3.    De Sectie Geschiedenis gebruikt een uniform beoordelingsmodel. Dat is een lijst met eisen, waaraan punten verbonden zijn, waaruit het cijfer voor je werkstuk is opgebouwd. Je kunt aan de hand van dit beoordelingsmodel zelf nakijken of je aan alle eisen hebt voldaan en niet nodeloos punten verspeelt door slordigheid! Vanaf het schooljaar 2017-2018 kennen we een beoordelingsmodel dat per schooljaar geldt. Hieronder kun je die downloaden voor het huidige schooljaar 2021-2022:

Beoordelingsmodel PO klas B2

Beoordelingsmodel PO klassen H3 en V3

Beoordelingsmodel PO klassen H4 en V4

Beoordelingsmodel PO klas V5

Beoordelingsmodel PO klassen H5 en V6

Beoordelingsmodel PWS klassen H5 en V6

 

 

3.  PWS of PO?

 

In 5Havo en 6VWO dient elke leerling een Profielwerkstuk te maken. Dat eist de Wet, zonder een profielwerkstuk krijg je GEEN diploma!

In tegenstelling tot een PO (Persoonlijke Opdracht), waarvoor een inzet van 20 slu (Studie Last Uren) op onze school vereist is, is de eis voor een PWS (ProfielWerkStuk) minimaal 80 slu.

 

Maar, let op! Voor het vak geschiedenis geldt ook nog het volgende:

 

·          Als je ervoor kiest om je Profielwerkstuk binnen het vak geschiedenis te maken, dan hoef je in 5HAVO en/of 6VWO géén extra PO te maken;

·          Niet iedereen kiest ervoor om zijn of haar Profielwerkstuk voor geschiedenis te maken. Dat is volledig jouw keuze! Echter, dan MOET je OOK nog een PO voor geschiedenis maken! Maar: vaak is het mogelijk om een z.g. ‘historische component’ toe te voegen aan een PWS voor een ander vak. Er bestaan goede contacten tussen de docenten geschiedenis en die van de vakken economie, de talen, wiskunde en de exacte vakken.

·          Je eindbeoordeling voor SE-5, het Profielwerkstuk of je Persoonlijke Opdracht in 5Havo of 6VWO, bestaat uit twee onderdelen:

voor 50% telt je werkstuk en voor 50% telt de mondelinge verdediging ervan die je na de derde tentamen(SE)-week in de week van 21 maart 2022 bij je docent zult moeten doen.

·          Ten slotte: als je slaagt voor je examen, wordt op je diploma-cijferlijst alleen het cijfer voor je werkstuk vermeld.

 

Meer informatie kun je altijd bij je docent geschiedenis opvragen!

 

4.         Alle Antilliaanse geschiedenisexamens die openbaar zijn

In de onderstaande tabel staan de verwijzingen om alle Antilliaanse geschiedenisexamens te downloaden, ten minste, degene die openbaar zijn. Bedenk wel het volgende:

a)    In 2011 t/m 2013 golden gedeeltelijk andere onderwerpen (i.p.v. “Oorlog en Vrede” werd toen “Transatlantische Slavenhandel” geëxamineerd);

b)    De herkansingen voor het vak geschiedenis zijn vanaf de start van het centraal schriftelijk examen voor dit vak altijd z.g. ‘aangewezen examens’ geweest. Dat wil zeggen: deze moesten op een kantoor van het Examenbureau gemaakt worden, zonder dat de examens openbaar gemaakt werden na het maken ervan. Vandaar dat er geen enkel “CSE-II”-examen beschikbaar is.

c)     Voor jullie gemak is ook het oefenexamen “Oorlog en Vrede” dat op het KAP in 2014 is gemaakt toegevoegd, om extra te kunnen oefenen voor dit onderwerp.

d)    Vanwege de Covid-19 pandemie in 2020 ontbreken de CSE’s van dat jaar omdat er geen CSE is afgenomen.

Klik op de link die wordt weergegeven in de tabel, onder de tabel zijn de correctiemodellen te vinden:

JAAR

NIVEAU

EXAMENPRODUCT

2011

HAVO

 

Vragen- en bronnenboek HAVO 2011

VWO

Vragen- en bronnenboek test-examen VWO 2011

2012

HAVO

Vragenboek HAVO 2012

Bronnenboek HAVO 2012

VWO

Vragenboek VWO 2012

Bronnenboek VWO 2012

2013

HAVO

Vragenboek HAVO 2013

Bronnenboek HAVO 2013

VWO

Vragenboek VWO 2013

Bronnenboek VWO 2013

2014

HAVO

Vragenboek HAVO 2014

Bronnenboek HAVO 2014

VWO

Vragenboek VWO 2014

Bronnenboek VWO 2014

2014/2015

HAVO en VWO

KAP-Oefenexamen "Oorlog & Vrede" uit 2014

Antwoordmodel KAP-Oefenexamen "Oorlog & Vrede" uit 2014

2015

HAVO

Vragenboek HAVO 2015

Bronnenboek HAVO 2015

VWO

Vragenboek VWO 2015

Bronnenboek VWO 2015

2016

HAVO

Vragenboek HAVO 2016

Bronnenboek HAVO 2016

VWO

Vragenboek VWO 2016

Bronnenboek VWO 2016

2017

HAVO

Vragenboek HAVO 2017

Bronnenboek HAVO 2017

VWO

Vragenboek VWO 2017

Bronnenboek VWO 2017

2018

HAVO

Vragenboek HAVO 2018

Bronnenboek HAVO 2018

VWO

Vragenboek VWO 2018

Bronnenboek HAVO 2018

2019

HAVO

Vragenboek HAVO 2019

Bronnenboek HAVO 2019

VWO

Vragenboek VWO 2019

Bronnenboek VWO 2019

2020

Geen CSE in dit jaar vanwege de Covid-19 pandemie!

2021

HAVO

Vragenboek HAVO tv1 2021

Bronnenboek HAVO tv1 2021

Vragenboek HAVO tv2 2021

Bronnenboek HAVO tv2 2021

VWO

Vragenboek VWO tv1 2021

Bronnenboek VWO tv1 2021

Vragenboek VWO tv2 2021

Bronnenboek VWO tv2 2021

2014-2019

HAVO (en ook VWO!)

Examenbundel Geschiedenis Curaçaose examens 2014-2019

 

(Versie: 14 september 2021)